Giờ mở cửa
8h-21h hàng ngày

Hoạt động ABM

  • Hội trường Âm Nhạc
  • Khán giả
  • Giảng viên: Nguyễn Thu Bình
  • Phụ huynh
  • học viên nhí tại ABM
  • Sự kiện Âm Nhạc ABM